Vi utformar och utvecklar webbplatser, webbportaler och extranät

Webbplatsen är fortfarande det smarta navet i ett företags olika digitala satsningar och projekt. Vare sig det primära målet är att locka nya kunder och medlemmar, långsiktigt bygga varumärke eller erbjuda kunderna smarta digitala hjälpmedel, är det på webbplatsen de olika digitala kanalerna kan sammanlänkas, ges struktur och sammanhang. Därför anser vi att en ändamålsenlig, aktuell och välintegrerad webbplats är den viktiga nyckeln till en välfungerande digital strategi. Vi hjälper er från idé till färdig lösning. Tillsammans tar vi tillvara på nya möjligheter och skapar värde för era kunder. Alltid med affären och användarna i fokus!

Senior kompetens, rätt inställning och en väl fungerande projektmetodik

För att utforma och utveckla webblösningar som ger rätt effekt krävs inte bara en väl inarbetad process, bra styrverktyg och beprövade metoder. Lika viktigt är förstås ett team med rätt kompetens.

På Sublime har vi lyckats samla såväl seniora IT-konsulter med över 20 års erfarenhet som unga talanger med ny spännande kunskap. Vi bemannar varje enskilt uppdrag med det team vi tror bäst kan lösa uppgiften.

Vår projektmodell - The Sublime Way

Oavsett om ditt projekt handlar om att skapa en helt ny digital tjänst eller att vidareutveckla en befintlig, tar vi oss an uppgiften på samma sätt och med vår egen metod – "The Sublime Way” – som garanterar ett välstrukturerat projekt och en framgångsrik leverans ”on time”.

Läs mer om vår projektmodell

Förstudier

Vi hjälper er att validera, fördjupa och detaljera era goda idéer. Vi gör det med ett pragmatiskt förhållningssätt, ett stort engagemang och vi använder beprövade metoder och verktyg för att tillsammans komma fram till genomtänkta och genomförbara koncept.

Effektkarta placerad på ett bord

UX och grafisk design

UX-ansvaret vilar på hela projektteamet hos oss. För en positiv och tillfredsställande användarupplevelse behöver alla pusselbitar falla på plats, från prestanda, funktion, interaktion till grafiskt gränssnitt.  

Läs mer om vår syn på UX

Systemutveckling & systemintegration

Vi erbjuder senior teknisk kompetens och kan hjälpa er med allt från säker drift, robusta tekniska webblösningar, systemintegrationer och skräddarsydda IT-stöd. Vi har den kompetens som behövs för att utveckla robusta och tekniskt avancerade lösningar.   

AI & Machine learning

AI öppnar upp för möjligheter! Vi arbetar nu för fullt med att utveckla nya spännande lösningar för våra kunder där vi tar hjälp av AI för att effektivisera interna processer och kunna erbjuda nya smarta användarfunktioner. Låt oss tillsammans utforska möjligheterna för just er verksamhet.

AI & Machinelearning

Förvaltning

Vi brinner för en effektiv och resultatorienterad förvaltning. Vi har en inarbetad förvaltningsmodell som innebär att vi kan ge snabb support och löpande förädla våra kunders lösningar.

Läs mer om förvaltning hos oss

Partnerskap som varat i över tio år

Hör gärna av dig till oss!

Kanske är det början på ett långvarigt och framgångsrikt samarbete.

/Mia Kim, VD & grundare