Mot ett företagarklimat i världsklass

Företagarna driver utvecklingen för ett bättre företagarklimat, så att företagare får rätt förutsättningar att bli framgångsrika. Genom ett kontinuerligt och proaktivt förädlingsarbete har vi tillsammans gjort webbplatsen till den viktigaste källan för nya medlemskap, effektiviserat försäljningsprocessen och ökat tillströmningen av nya medlemmar.

Ett digitalt partnerskap sedan 2013

Tillsammans med en engagerad och kunnig beställare jobbar vi ständigt för en ökad konvertering i Företagarnas digitala kanaler. Förbättringar och förändringar har genomförts successivt i en iterativ process sedan vi påbörjade vårt samarbete. Vårt samarbete har bland annat resulterat i:

  • publik webbplats
  • extranät för medlemmar
  • verktyg för småföretagare
  • nyhetsportal
  • kampanjer (online)
  • strategisk rådgivning
  • proaktiv förvaltning
  • mätning och uppföljning

Vi blev kund hos Sublime 2012, hela webbplatsen skulle byggas om och vi var i desperat behov av en ny webbyrå. Nu, 8 år senare är vi fortfarande en väldigt nöjd kund. I dag har vi en väl fungerande förvaltning och utveckling av webbplatsen, intranät och mina sidor. Sublime ingår även i vår förvaltning av samtliga IT-system.

Caroline Antonsson Marknads- & digitalt ansvarig

En omfattande webbplats full med innehåll och användbara tjänster

Företagarna.se innehåller flera skräddarsydda funktioner för att underlätta för redaktörer och erbjuda småföretagare verktyg och stöd i vardagen. På webbplatsen finns utöver en välbesökt nyhetsportal ett avancerat rapportverktyg, en smart FAQ, verktyg för att räkna ut kostnader och ekonomiskt stöd för småföretagare, ett extranät för förtroendevalda och medlemmar, kampanjwebbar mm.

Om Företagarna

Företagarna företräder omkring 60 000 företagare genom 250 lokalföreningar och erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen för ett bättre företagarklimat, så att företagare får rätt förutsättningar att bli framgångsrika. Oavsett hur företagaren definierar framgång!

Hör gärna av dig till oss!

Kanske är det början på ett långvarigt och framgångsrikt samarbete.

/Mia Kim, VD & grundare