Anlita oss om du behöver ett ärligt, tryggt och kompetent bollplank

Vår långa erfarenhet av att utforma och utveckla digitala tjänster har gett oss mycket kunskap som vi gärna delar med oss av. Vi fungerar som en integrerad del av våra kunders verksamheter och hjälper helt enkelt till där det behövs. Oavsett om det handlar om att diskutera förutsättningarna för en helt ny digital tjänst, frågor kring säkerhet och GDPR eller att analysera behov i samband med införande av nya digitala verksamhetsstöd. Vi har lärt oss att hantera det mesta under våra långvariga samarbeten. Har vi inte kompetensen själva så har vi tillgång till ett omfattande nätverk med pålitliga och duktiga partners som kan komplettera vår leverans.

En förutsättning för att vi ska kunna axla rollen som rådgivare och vara ett relevant bollplank är förstås att vi har seniora och kompetenta medarbetare. Men det räcker inte. Det ställs även höga krav på hur vi agerar och engagerar oss. Vi brukar få höra att vi är ärliga, ibland för ärliga, vilket vi tar som en komplimang. Vi vågar ställa de obekväma frågorna och vi ger oss inte förrän vi verkligen förstår behoven och vi har nått samsyn kring målbilden. Vi gör det för att vi tillsammans ska kunna åstadkomma en slutprodukt med effekt som varar över tid.

Framgångsfaktorer för att bygga förtroende över tid

 • Vi djupdyker i de svåra frågorna tidigt i processen
 • Vi ger oss inte förrän vi förstår de bakomliggande behoven  
 • Vi är flexibla när förutsättningarna förändras
 • Vi arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling och våra medarbetares hälsa och välmående, vilket skapar kontinuitet i våra kundsamarbeten 

Som rådgivare är vi

 • lyhörda
 • nyfikna på verksamheten
 • ärliga
 • fokuserade på målet och slutanvändarna
 • utmanande
 • affärsmässiga

Vad säger våra kunder?

Rådgivning för våra kunder

Vi arbetar löpande som rådgivare åt våra kunder. Exempel på kundsamarbeten:

 • Tech lead hos Företagarna
 • Processledare hos Trygghetsstiftelsen
 • Teknisk rådgivning för SOS Alarm
 • Rådgivning kring mätning och besöksstatistik för Installatörsföretagen
 • Rådgivning kring digitala stöd hos Advokatsamfundet
 • Kravställare och partner för integrationer med Lime CRM (Trygghetsstiftelsen, Advokatsamfundet, Homemaid m fl) 

Hör gärna av dig till oss!

Kanske är det början på ett långvarigt och framgångsrikt samarbete.

/Mia Kim, VD & grundare