Vi hjälper dig från idé till lansering

Att bygga en B2B (Business to Business) e-handelsplats involverar många steg och kan vara komplicerat, eftersom det kräver noggrann planering och genomförande. Här är en övergripande översikt över de olika stegen som kan ingå i ett projekt för att bygga en B2B e-handelsplats:

1. Behovsanalys och Måldefinition

 • Identifiera Behov: Bestäm vilka behov e-handelsplatsen ska tillgodose och vilka problem den ska lösa.
 • Definiera Mål: Fastställ klara och mätbara mål för e-handelsprojektet.

2. Marknadsundersökning och Analys

 • Konkurrensanalys: Undersök konkurrenternas erbjudanden och deras styrkor och svagheter.
 • Målgruppsanalys: Identifiera och analysera målgruppen och deras behov och preferenser.

3. Projektplanering

 • Tidsram: Fastställ en realistisk tidsram för projektet.
 • Budget: Upprätta en budget med hänsyn till alla förväntade kostnader.
 • Resurser: Identifiera och allokera nödvändiga resurser.

4. Design och Användarupplevelse (UX)

 • Wireframes och Mockups: Skapa wireframes och mockups för webbplatsen.
 • Användarvänlighet: Prioritera användarvänlighet och enkel navigation.
 • Varumärkeskonsistens: Se till att designen är konsekvent med ditt varumärke.

5. Systemval och Teknisk Utveckling

 • Plattformsval: Välj en e-handelsplattform som bäst passar dina behov.
 • Funktionsutveckling: Programmera och konfigurera nödvändiga funktioner och integrationer.
 • Mobiloptimering: Säkerställ att webbplatsen är optimerad för mobila enheter.

6. Produktinformation och Hantering

 • Produktdata: Samla och strukturera all produktinformation, inklusive bilder, beskrivningar och priser. Integrera med PIM-system om det finns, välj annars en e-handelsplattform med inbyggt PIM om produktkatalogen är omfattande. 
 • Katalogstruktur: Utveckla en logisk och lättanvänd katalogstruktur.

7. Betalnings- och Logistiklösningar

 • Betalningsalternativ: Integrera olika betalningsmetoder.
 • ERP/affärssystem: Integrera mot ERP/affärssystem för att kunna erbjuda kundunika avtalpriser och lagersaldo i realtid.
 • Logistik: Säkerställ effektiva och pålitliga frakt- och leveransalternativ.

8. Säkerhet och Sekretess

 • Dataskydd: Implementera robust dataskydd och säkerhet för att skydda kundinformation.
 • Rättighetspolicy: Utveckla och kommunicera en tydlig sekretesspolicy.

9. Testning

 • Funktionalitet: Kontrollera att alla funktioner fungerar som avsett inklusive eventuella integrationer till interna system.
 • Användartestning: Samla feedback från användare för att identifiera eventuella problem eller förbättringsområden.

10. Lansering

 • Go-live: Lansera webbplatsen officiellt efter noggrann testning.
 • Kommunikation: Informera målgruppen och andra stakeholders om lanseringen.

11. Marknadsföring och Försäljning

 • SEO: Optimering för sökmotorer för att förbättra synligheten online.
 • Innehåll: Skapa och dela värdefullt innehåll för att driva trafik och engagemang.

12. Uppföljning och Utvärdering

 • Analys och Datauppföljning: Spåra och analysera webbplatsens prestanda och användarbeteende.
 • Kontinuerlig Förbättring: Identifiera områden för förbättring och uppdatera webbplatsen vid behov.

13. Support och Underhåll

 • Kundsupport: Erbjuda support och hjälp för kunder och användare.
 • Tekniskt Underhåll: Säkerställa att webbplatsen regelbundet uppdateras och underhålls.

Varje projekt är unikt, så beroende på specifika krav och omständigheter kan ytterligare steg eller anpassningar vara nödvändiga. Sublime kan stötta under alla stegen i projektet från idé till lanserad e-handelsplats, eller bara fungera som ett bollblank i några av stegen.

Kontakta mig om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig!

Om du går i tankarna att bygga en E-handelslösning, tveka inte att kontakta mig så kan vi boka ett förutsättningslöst möte. Vi stöttar er längs vägen från idé till lansering.

Jonas Orsvärn

Affärsansvarig
jonas.orsvarn@sublime.se +46 703 75 91 67

Kontakta mig om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig!

Om du går i tankarna att bygga en E-handelslösning, tveka inte att kontakta mig så kan vi boka ett förutsättningslöst möte. Vi stöttar er längs vägen från idé till lansering.

Jonas Orsvärn, Affärsansvarig

jonas.orsvarn@sublime.se +46 703 75 91 67

Hör gärna av dig till oss!

Kanske är det början på ett långvarigt och framgångsrikt samarbete.

/Mia Kim, VD & grundare