Sublime och PRI Pensionsgaranti - En innovativ digital resa sedan 2011

PRI Pensionsgaranti (PRI) är ett svenskt försäkringsbolag som tryggar och administrerar pension och stiftelser. I en digitalt föränderlig tid har PRI ett behov av att ständigt vidareutveckla sina digitala tjänster för att tillmötesgå såväl dagens som morgondagens behov. Sedan 2011 har Sublime varit en viktig partner på denna resa, genom att tillhandahålla expertis inom digital utveckling och webbstrategi.

Partnerskapets början

Samarbetet startade år 2011 när Sublime fick förtroendet att utveckla PRI:s publika webbplats. Uppdraget omfattade mer än traditionell webbutveckling och inkluderade så småningom också utformning av flera webbtjänster för olika målgrupper, var och en med sina unika behov och krav. Dessa mångskiftande tjänster visar sig vara en framgångsfaktor i att bygga starka digitala relationer med PRI:s olika intressenter.

Teknisk utveckling

Under årens lopp har tekniken utvecklats och nya behov har dykt upp. Samarbetet står nu inför en stor utmaning när samtliga miljöer ska omarbetas och uppgraderas till den senaste .NET Core-tekniken. Parallellt arbetar PRI med att uppdatera sina affärskritiska API:er. Sublime är en nyckelaktör i denna övergång, där stort fokus ligger på en sömlös integration mellan den nya tekniken och de existerande digitala tjänsterna.

Design och användarupplevelse i fokus

Sublimes arbete har inte enbart fokuserat på teknisk utveckling. Ett viktigt inslag i partnerskapet har varit att utveckla en strategisk UX-design. Genom att analysera slutanvändarnas behov och beteenden kan Sublime och PRI skapa en digital närvaro som inte bara är tekniskt avancerad utan också användarvänlig och visuellt tilltalande.

Nytt designmanér och designsystem

Att utveckla ett nytt designmanér och ett genomtänkt designsystem är ytterligare en viktig del i det långsiktiga arbetet. Det säkerställer en konsekvent och igenkännbar användarupplevelse över alla plattformar och underlättar för PRI:s olika användargrupper att interagera med de digitala tjänsterna på ett effektivt och angenämt sätt.

Utvecklingsverktyg och teknisk plattform

All utveckling av webbplatserna genomförs på Optimizely CMS version 12 (tidigare känd som Episerver). Denna robusta och flexibla plattform möjliggör en stabil och skalbar lösning som kan växa och anpassas i takt med att PRI:s verksamhet och digitala behov utvecklas.

Slutsats

Det långsiktiga samarbetet mellan Sublime och PRI illustrerar vikten av ett väl avstämt partnerskap på den digitala utvecklingsresan. Genom samverkan mellan teknisk expertis, användarfokuserad design och en strategisk affärsinriktning har PRI och Sublime tillsammans skapat digitala tjänster som kontinuerligt utvecklas och anpassas för att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Sublime fortsätter att vara en viktig del i PRI:s strävan att erbjuda sina kunder och partners optimala digitala lösningar.

Sublime har varit vår partner i allt som rör webbar under en lång tid nu. Ibland har vi inte haft så mycket på agendan och andra gånger stora förändringar och projekt. Sublime har alltid funnits där med kloka tankar och idéer samt med allt stöd man kan tänka sig. De är alltid flexibla och lyhörda för våra behov. Vi är också väldigt imponerade av deras vilja och förmåga att förstå vår affär, vilken inte är helt enkel. Och så har vi roligt tillsammans!

Anna Lunin Kommunikationsansvarig och produktägare webbar

Vill du veta mer?

Letar du efter en ny digital partner och önskar få till ett samarbete som liknar vårt långvariga samarbete med PRI? Kontakta mig så tar vi ett förutsättningslöst möte.

Jonas Orsvärn

Affärsansvarig
jonas.orsvarn@sublime.se +46 703 75 91 67

Vill du veta mer?

Letar du efter en ny digital partner och önskar få till ett samarbete som liknar vårt långvariga samarbete med PRI? Kontakta mig så tar vi ett förutsättningslöst möte.

Jonas Orsvärn, Affärsansvarig

jonas.orsvarn@sublime.se +46 703 75 91 67

Om PRI

PRI Pensionsgaranti (PRI) är ett svenskt försäkringsbolag som tryggar och administrerar pension och stiftelser. I en digitalt föränderlig tid har PRI ett behov av att ständigt vidareutveckla sina digitala tjänster för att tillmötesgå såväl dagens som morgondagens behov. 

Hör gärna av dig till oss!

Kanske är det början på ett långvarigt och framgångsrikt samarbete.

/Mia Kim, VD & grundare