The Sublimes

Om oss

Sublime startades 1996. Vi har nästan 30 års erfarenhet av att arbeta med digitala tjänster och det finns en anledning till att vi har branschens längsta kundrelationer och mest engagerade medarbetare!

En proaktiv digital partner

Våra uppdrag består till stor del av utformning av nya digitala tjänster och förädling av befintliga tjänster. Vår målsättning är att de lösningar vi levererar ska vara:

 • effektdrivna

  lösningarnas egenskaper ska alltid på ett tydligt sätt vara förankrade i målgruppernas behov

 • hållbara

  de ska fungera väl över tid och löpande kunna anpassas till förändrade förutsättningar och behov hos målgruppen, i verksamheten och omvärlden

 • tillgängliga

  de ska vara lätta att använda och fungera väl för användare med olika behov och förutsättningar och leverera med hög prestanda

Vi vill bidra till ett mer hållbart samhälle!

För oss handlar hållbarhet både om miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Vi försöker hela tiden att minska vårt eget miljöavtryck och att minska onödig energiförbrukning. Vi eftersträvar mångfald och en inkluderande arbetsplats, och investerar kontinuerligt i vidareutbildning och utveckling av våra anställdas kompetens. 

En värdegrund för hållbar utveckling

Vår värdegrund kan sammanfattas med den miljöpolicy och policy för inkludering, jämställdhet och mångfald som vi formulerat.

Läs vår hållbarhets- och miljöpolicy     

Läs vår policy för inkludering, jämställdhet och mångfald 

Våra kärnvärden!

Våra fyra kärnvärden är framtagna med omsorg och beskriver hur vi ser på våra kundsamarbeten och hur vi agerar i praktiken i vår dialog och vårt genomförande - Vi är Underlättande, Uppmuntrande, Uppriktiga och Utmanande.  

Vi har en uttalad strävan att vara både strategiskt och operativt proaktiva i relationen med våra kunder

Detta manifesteras tydligt i vår arbetsprocess där verksamhetsförståelse och målgrupps­kännedom lägger grunden för allt förändringsarbete. Processen är inspirerad av Design Thinking - och består av fyra huvuddelar:

 • Insiktsarbete

 • Idégenerering

 • Prioritering

 • Realisering

Vår affärsmodell

Vår affärsmodell bygger på samspelet mellan ”affären”, designen och tekniken. Alla våra lösningar utgår ifrån affären och då är det våra kunders affär vi pratar om. Hela vårt existensberättigande vilar på det faktum att vi sätter oss in i våra kunders verksamhet, förstår dess marknad och utmanar dess strategi – affären kort och gott.

Tack vare en intrimmad arbetsprocess och seniora medarbetare med mycket god affärsförståelse leder våra lösningar till att vi levererar affärsnytta i slutändan. Vad som är affären varierar förstås från kund till kund. Företag vill marknadsföra och sälja tjänster och produkter. Organisationer vill attrahera nya medlemmar, stärka banden med befintliga och kanske effektivisera administrationen. Tillsammans formulerar vi affären i varje enskilt fall samt fastställer de viktiga mätetalen som ska definiera framgång.

Med våra kreativa designers och UX-are tar vi fram attraktiva och effektiva gränssnitt med syfte att konvertera, d v s uppfylla målen för vår affär. Med konverterande design ser vi över varumärket, visuella uttrycket, tonaliteten, copy och inte minst helhetskänslan. Att webbplatsens processer och flöden optimeras för maximal konvertering är en hygienfaktor i vår designmässiga leverans.

Tekniken fulländar vår leverans. Våra seniora utvecklare har spetskompetens inom de områden vi verkar. Vi skapar innovativa gränssnitt genom att använda den senaste tekniken för att förstärka konverteringen av designen. Vår tekniska kompetens omfattar också förmågan att realisera affärskritiska lösningar i en komplex systemmiljö, där integrationer med olika bakomliggande system är en förutsättning för att stötta affären genom processautomation.

Kontakta oss så kan vi prata om hur vi kan göra din affär bättre och mer lönsam!

En långsiktig och hållbar affär

Vi eftersträvar en ekonomisk lönsamhet som garanterar verksamhetens överlevnad på sikt, samtidigt som vi följer en professionell och rättvis praxis för våra affärsrelationer och anställningsförhållanden.

Hör gärna av dig till oss!

Kanske är det början på ett långvarigt och framgångsrikt samarbete.

/Mia Kim, VD & grundare