Framtidsinriktade lanseringar på e-handelsplattformen Dynamicweb

Nu har äntligen webbplatser för Foria samt Essve lanserats på Dynamicweb.

Essve och Foria är två framstående svenska företag – verksamma i helt olika branscher – men med lika inspirerande visioner och utmaningar inom e-handelssektorn. När vi inledde samarbeten med Essve och Foria under våren 2023, blev det i båda fallen viktigt att välja en plattform som erbjöd en effektiv integration av CMS, e-handel, PIM och kraftfulla marknadsföringsverktyg – allt i ett och samma system. Valet föll på Dynamicweb. Båda webbplatserna är nu lanserade i sina första versioner, och vi är mycket nöjda 
med valet av plattform.

För Forias webbplats har mycket av arbetet fokuserat på att utveckla en helt ny och 
uppdaterad produkt- och tjänstestruktur, vilket har resulterat i ett omfattande internt arbete. Nästa steg blir att vidareutveckla webbplatsen med lösningar som ska syfta till att underlätta för olika besökargrupper, vilket också inkluderar e-handelslösningar.

För Essves nya webbplats har en stor del av utmaningen bestått i att integrera ett 
befintligt PIM-system med webbplatsen. Systemet hanterar ca 5 000 unika produkter. Med varianter blir totala antalet över 12 000. Förutom att PIM-systemet innehåller över 400 attribut, är det många komplexa relationer som måste hanteras på rätt sätt för att webblösningen automatiskt ska kunna presentera t ex ersättningsprodukter för utgångna artiklar samt till huvudprodukter relatera tillbehör och reservdelar.

Nästa fas, som inleds omgående efter lansering, syftar till att genom integration med MS Dynamics 365 F&O utveckla en fullt utbyggd e-handelsplattform för Essves företagskunder.

Essve är en ledande leverantör av infästningslösningar. Med kvalitet och innovation som ledord har de blivit ett förstahandsval för både professionella och hobbysnickare.

Foria specialiserar sig på skräddarsydda transport- och maskintjänster. Genom innovation och nära samarbete med sina kunder bidrar Foria till effektivare logistik och en hållbar utveckling inom industrin.

Dynamicweb är en modern och flexibel plattform som integrerar CMS, e-handel, PIM och marknadsföringsverktyg i ett enhetligt system.

Vill du veta mer?

Letar du efter en ny digital partner och önskar få till en framgångsrik e-handel? Kontakta mig så tar vi ett förutsättningslöst möte.

Jonas Orsvärn

Affärsansvarig
jonas.orsvarn@sublime.se +46 703 75 91 67

Vill du veta mer?

Letar du efter en ny digital partner och önskar få till en framgångsrik e-handel? Kontakta mig så tar vi ett förutsättningslöst möte.

Jonas Orsvärn, Affärsansvarig

jonas.orsvarn@sublime.se +46 703 75 91 67

Hör gärna av dig till oss!

Kanske är det början på ett långvarigt och framgångsrikt samarbete.

/Mia Kim, VD & grundare