Sublime Consulting är en av Nordens mest erfarna digitala byråer. Med specialistkompetens inom strategi, design och teknik har vi i snart 20 års tid hjälpt svenska och internationella företag med framgångsrika och innovativa lösningar.

Några projekt

Tack för ett fantastiskt bra samarbete! Det är jätteroligt att jobba med er, jag ser verkligen fram emot att utveckla intranät och chefsportal.
Ulrika Malm , SOS Alarm

Aktuellt

Nyhet
2016-08-23

Omfattande workshopserie med Trygghetsrådet

Under våren 2016 genomförde Sublime tillsammans med Britny en förstudie för TRR (Trygghetsrådet). Förstudien syftade till att ta fram ett koncept och lösningsförslag för TRRs extranät TRR Online.

> Läs mer
Nyhet
2016-08-15

Transportföretagen - ny kund

Sublime fick förtroendet att genomföra en förstudie samt bygga Transportföretagens nya intranät.

> Läs mer
Nyhet
2016-08-15

Ny webbplats åt Maskinentreprenörerna

Sublime har under våren utvecklat nya me.se tillsammans med Maskinentreprenörerna (ME) som är en arbetsgivarorgantisation inom Svenskt Näringsliv.

> Läs mer

Fyra skäl att välja Sublime

Kostnadseffektivitet Vi arbetar med små team och snabba leveranser, vilket gör att vi kan vara mycket effektiva och leverera mycket funktioner för en given budget. Jämför oss gärna med andra!

Flexibilitet Vi är en relativt liten organisation och kan med lätthet anpassa oss till de specifika förutsättningar som föreligger i just ert fall. Det kan handla om allt från arbetsprocess, verktyg och projekt­organisation till villkor för support och vilken information som ska finnas på en faktura.

Långsiktighet Vi ser förvaltningstjänster som centrala i vår leverans. För er som kund innebär det en garanti för att de lösningar vi ansvarar för utvecklas i rätt riktning och håller hög kvalitet över tid. Inte enbart vid lanseringstidpunkten. Ett resultat av detta är att vi generellt sett har mycket långa kundrelationer. Vi har samarbetat med de flesta av våra kunder i minst fem år och med några i över tio år.

Pålitlighet Vi har ofta fått höra från kunder att vi – jämfört med många av våra konkurrenter – är försiktiga med att lova saker och ting, men att vi å andra sidan alltid håller det vi har lovat. Detta kan givetvis vara negativt för oss i mötet med en potentiell kund men för de som trots allt väljer att arbeta med oss ger det en stor trygghet och säkerhet i samarbetet.

Vi jobbar med

Webbplatser

Intranät och extranät

Förvaltning och förädling

Systemutveckling

Webbstrategi och analys

Responsiv webbdesign

Mätning och optimering

Kravfångst