Råd & Röns svarta lista är numer en svart lista

Designlyft för Råd & Röns svarta listan

I och med uppdateringen av Råd & Röns svarta listan tänkte vi och Råd & Rön att det var dags för ett litet designlyft. Svarta listan innehåller de företag som struntar i Allmänna reklamationsnämndens beslut. Det kändes helt naturligt att i det här fallet att skruva lite på färgerna så numer är svartalistan en svart lista.

Tillbaka till senaste nytt