Servicenter

Hur kan man erbjuda sina hyresgäster en hög och jämn nivå på fastighetsservice när man som fastighetsägare finns på fyra stora orter med sammanlagt ca 20 områden?

Stads- och fastighetsutvecklaren Atrium Ljungberg har funderat på det problemet. Under ca 1½ år har ett större team arbetat med koncept, teknisk infrastruktur samt uppbyggnad av en ny intern serviceorganisation. Resultatet finns att beskåda i form av Servicenter (https://al.se/servicenter) där dels lokalansvariga hos hyresgästerna kan logga in för en personlig serviceupplevelse, dels alla andra hyresgäster kan skicka in serviceanmälningar och ta del av specifik information som rör just den fastigheten man hyr.
 
Sublime har varit drivande i arbetet och kravställt tjänstelager, tagit fram UX/interaktionsdesign samt utvecklat hela webbplatsen inklusive integrationer med ID-server och CRM-system (Lime CRM). Den största utmaningen i projektet har varit samordningen av alla inblandade parter.

Tillbaka till senaste nytt