När behoven står i fokus - Behovsanalys Region Gotland

Vi fick äran och möjligheten att hjälpa Region Gotland med en behovsanalys av ett Intranät. Utmaningen här var bland annat att kunden har väldigt olika typer av verksamheter och vi ville inte missa några viktiga behov.

En effektkartläggning påbörjades och tack vare ett inspirerat team hos kunden, intervjuer med medarbetare, workshops och en enkätundersökning vet vi nu vad användarna har för behov och vilka av dem som driver mot målen som Region Gotland vill uppnå.

Läs mer om vårt arbete med Region Gotland.

I och med effektkartläggningen har vi nu tydliga mål att arbeta mot, vi har en tydlig prioritering och vi har en bild av hur användandet skulle kunna se ut. Metoden var bra och genomförandet effektivt. Vi hade dessutom mycket roligt
Tillbaka till senaste nytt