Köpprocessen - Vad är det?

En process som en person ofta genomgår inför ett köp, det handlar om att först bli medveten om en produkt eller tjänst, gå igenom en övervägande fas för att sen faktiskt köpa en produkt eller tjänst. Med kunskap om dessa tre steg kan du enklare förflytta icke kunder till kunder.

Skapa medvetenhet
I början av resan är köparna inte bara ovetande om dig, utan även om att det finns ett behov av just det som ert företag levererar, alltså er produkt eller tjänst. För att de ska förstå vad ni gör och hur ni kan hjälpa dem måste ni skapa medvetenhet om er produkt, tjänst och företag. Hur? Fokusera på era besökares problem och behov – inte på vad ni faktiskt vill sälja och marknadsföra – förutsatt att ni är lösningen på problemet.

I dag vänder sig de flesta till Google och på så sätt kan de hitta till er webbplats där du har samlat information som rör besökarens problem. Ja, där kan besökare exempelvis läsa guider och blogginlägg om sina bekymmer och blir på det sättet medveten om att ni som företag vet att problemet finns och att ni faktiskt dessutom har en lösning.

Låt oss säga att jag lider av sömnproblem och vill ta reda på mer om detta, man kan då tänka sig att ett företag som säljer sängar, täcken och kuddar faktiskt har en tänkbar lösning på mitt problem, inget som jag kände till men efter lite sökande kommit till klarhet i, bra då att en sängleverantör hade innehåll som talar om sömnproblem. Man skulle också kunna tänka sig att en psykolog på sin webbplats har information kring sömnsvårigheter men med psykologens vinkling av problemet. Ganska uppenbara exempel men det kan vara så att jag som besökare ännu inte känner till tillräckligt mycket om mitt problem förrän någon informerat och hjälpt mig komma till klarhet.

Övervägande
När köparna lämnar medvetenhetsfasen och går över i övervägandefasen har de satt ett namn på sitt problem och det är läge för dig att presentera lösningar på problemet.

För att använda liknande exempel som ovan kan det handla om att jag har felaktig säng, alternativt att det är för varmt och då kanske ett svalare täcke eller ett linnelakan skulle vara en tänkbar lösning. Jag börjar överväga olika alternativ.

Köp
Nu har du varit leverantören av informationen och utbildat besökaren, besökaren känner till sitt problem, och fått information om tänkbara lösningar, visst kan besökaren vända sig till en av era konkurrenter men chansen att hen stannar kvar och gör ett köp är större än om besökaren inte ens hittade till er i första hand när hen hade sitt problem.

Om du kan få dina kunder att se ett större värde av din produkt eller tjänst kommer du med största sannolikhet kunna behålla dem som kunder i framtiden. 

Tillbaka till senaste nytt