Hur du sätter upp mål som skapar nytta för verksamheten

De flesta organisationer har mål som ska föra verksamheten framåt. Ledningen har ofta en väldigt tydlig bild över vad det är som ska uppnås och i affärsplanen är det ofta fokus på lönsamhet och andra nyckeltal. Siffrorna presenteras på en kick-off och medarbetarna - som ska vara kreatörerna av framgången - förväntas bli engagerade och triggas igång på detta. Kanske fungerar det för några, kanske inte.

Måndagen kommer och ny arbetsvecka väntar. Nu är då frågan, gör jag som medarbetare någonting annorlunda än vad jag gjorde förra veckan? Kanske, men troligtvis inte.

Ofta handlar det om att förenkla, göra om och förtydliga målen. De behöver bli lätta, konkreta och relevanta att ta till sig. Medarbetaren behöver dessutom veta vad hen ska göra annorlunda eller utveckla för att bidra till det övergripande målet. Det kan exempelvis handla om att vi ska öka försäljningen med x miljoner kronor/månad, då skulle ett nedbrutet mål för en säljare kunna vara att sälja för x kr/månad. Detta är ju ett tydligt och mätbart mål, men det berättar inte hur säljaren ska lyckas med det. Ett annat sätt att uttrycka det kan vara att säljaren ska ringa 60 kundsamtal samtal i veckan och gå på 3 kundmöten, inget som garanterar ett ökat sälj men det kan tänkas vara en effekt av arbetsinsatserna. Oavsett om syftet är att sälja produkter, samla medlemmar, eller tillhandahålla tjänster är det viktigt att veta vilka insatser som krävs för ökad effekt och/eller lönsamhet. 

När det kommer till marknadsarbete och då specifikt för en webbplats är det lite samma sak. Vi kan säga att vi ska öka antalet besökare med 50%, vi kan till och med specificera att det ska vara från en viss målgrupp och att det ska vara uppfyllt innan året är slut. Alltså att det är SMARTA (specifikt, mätbart, accepterat, relevant och tidsbundet) mål. Det är jättebra, förra veckan skrev jag ett blogginlägg som gav 3 tips på hur du lyckas med din webbplats där nummer ett var ”sätt upp tydliga mål för din webbplats”, det är fortfarande sant, gör det! Men för att något ska förändras måste vi även göra något annorlunda. Ett sådant mål skulle kunna vara att skriva 5 blogginlägg innan jul kring hur du kan arbeta med mätning och optimering av din webbplats eller att du ska publicera en länk och teaser för alla dina blogginlägg i dina sociala kanaler.

Tillbaka till senaste nytt