Effektdriven design

Man skapar inte WOW-känslan om man saknar tydligt effektmål!

På Sublime vill vi att alla digitala projekt vi gör ska leda till en effekt som matchar kundens verksamhetsmål. Genom att tillsammans med er identifiera tydliga effektmål för den tänkta tjänsten kan vi prioritera de behov som bäst svarar mot målen, och på så sätt säkerställa att tid och pengar investeras i rätt saker.

Effektmålen ger även bra grund för uppföljning och mätning, och gör det lättare för projektgruppen att vara innovativ och att hitta långsiktiga digitala lösningar. Lösningar som utvecklar och effektiviserar er verksamhet – och som ger resultat på sista raden i bokslutet.

Vi brukar använda en metod som kallas effektkartläggning, som i slutändan resulterar i:

  • Ett tydligt, kommunikativt och starkt syfte med tjänsten, som stöttar era övergripande mål
  • Vad era användare vill göra med tjänsten, varför de vill göra det och hur de vill göra det
  • Vilka användarbehov som bidrar mest till måluppfyllnaden
  • En design som överträffar förväntningarna

Kontakta oss på Sublime om du vill veta mer om hur vi jobbar med effektdriven design och se exempel på redan genomförda effektkartläggningar!

Tillbaka till senaste nytt