Digital strategi för att öka medlemsantalet!

Seminariet hölls den 30 november och talare var bl a PRO och Företagarna. Seminariet vände sig till de som arbetar med/inom stora rikstäckande medlemsorganisationer för att diskutera de frågor som man vanligtvis brottas med.

Hur kan vi motverka medlemsflykt och göra organisationerna mer relevanta är ämnen som diskuterades. Men seminariet visade också på konkreta möjligheter att genom modern IT-användning och innovativ organisationsutveckling attrahera nya medlemmar, höja servicegrad och tjänsteutbud för befintliga medlemmar samt bidra till förbättrad totalekonomi för föreningen.

Ämnen - Talare

Intern transformation och processförändringsarbete – Fredrik Heghammar, Another Tomorrow

 • Vad behöver organisationerna förändra för att upplevas mer relevanta för medlemmarna?
 • Deltagande innovationsprocesser inom organisation och styrning?
 • Hur kan deltagande innovation minska medlemsflykten?
Embed

 

Högre medlemsnytta och minskad administration – Roine Hangvar, PRO

 • Effektivare processflöde genom att koppla ihop CMS med CRM
 • Självbetjäningstjänster för medlemmar
 • Minskad intern administration
Embed

 

Digital strategi för att få fler medlemmar – Caroline Antonsson, Företagarna

 • Personas för att kartlägga primära målgrupper
 • Verksamhetsplan och målbild
 • Strategi för konvertering
 • Kapitalisera på medlemsbasen
 • Höj medlemsnyttan genom skräddarsydda medlemsförmåner
Embed

 

Seminariet avslutades med mingel med enklare förtäring och dryck (öl/vin/alkoholfritt).

Tillbaka till senaste nytt