Är er webbplats en kostnad eller tillgång?  - 3 tips för dig som vill bygga ny webb.

Det är i användandet som effekt uppstår. När ett system, funktion eller lösning används på ett sätt som verksamheten önskar uppstår nyttan. Vi vill att det vi/du bygger ska generera nytta. Därför har jag samlat 3 tips för dig som funderar på att utveckla en ny eller vidareutveckla befintlig webbplats.

I dagens informationssamhälle är det lätt att rusa iväg och tänka  - ”vi måste utveckla vår webbplats”, ”den känns gammal” eller ”den måste fungera lika fint för olika enheter” eller något annat säkerligen befogat skäl. Jag vill här poängtera och som många känner till att det idag byggs många lösningar och system där ute som aldrig används eller används i för låg utsträckning. - Det är ju inte så kul.

Här kommer mina 3 tips: 

  1. Webbmål - Fundera en extra gång på vilka verksamhetsmål som webbplatsen ska stödja och på vilket sätt, det vill säga vad krävs för att effekten ska uppstå.
  2. Användarbehov - Vilka är användarna och vad är deras behov. När du och jag går in på en webbplats har vi ofta något vi vill göra där, vad är det? På vilket sätt kan vi göra just den upplevelsen extra bra.
  3. Prioritera rätt! Har ni webbmål och känner till användarbehoven, fokusera då på något som användarna VILL göra och som samtidigt stimulerar webbmålen. Bygg vidare på den idén, utveckla en trevlig lösning och testa resultatet!

Det spelar ingen roll hur snabbt man gå om man går i fel riktning

Läs mer om hur vi hjälpt Trygghetsstiftelsen med en effektkartläggning för att säkerställa att produkten levererar önskad effekt. 

Tillbaka till senaste nytt