alfort.se

Under våren 2017 lanserade Alfort & Cronholm en ny version av www.alfort.se, med ökat fokus på konvertering samt bättre tillgänglighet och ny grafisk utformning.

Lösningen har utvecklats av Sublime och den används för marknadsföring av Alforts breda sortiment. Innehållet är strukturerat såväl efter användningsområde som varumärke. Material av redaktionell karaktär bidrar till en bra SEO och kombineras med ”hård” artikelinformation genom integration med affärssystemet (IFS).

 

Tillbaka till senaste nytt