Trygghetsstiftelsen

Från mål och behov till tjänstedesign och implementation

Identifierade användarbehov och tydliga webbplatsmål som stöttar Trygghetsstiftelsens verksamhetsmål har gett oss goda förutsättningar för att skapa ett koncept och implementera en lösning för Trygghetsstiftelsen. Tanken har genom hela koncept- och implementationsfasen varit att målen ska gå att mäta och följa upp, för att arbeta datadrivet med optimering och förädling av lösningarna vi byggt.

Vi och Trygghetsstiftelsen är väldigt nöjda över hur resultatet från de identifierade behoven och målen för webbplatsen resulterade i genomförbar tjänstedesign. Konceptet och de speciella funktioner som förekommer går att härleda till det arbete som gjordes i förstudiearbetet  som bestod av en effektkartläggning och som legat som grund genom hela tjänstedesign- och implementationsfasen. 

Webbplatsen lanserades nu i Q3 2018 och arbetet framåt kommer mestadels handla om att säkerställa att webbplatsen driver mot de uttalade effektmålen, optimera för högre måluppfyllnad och sträva efter att stödja Trygghetsstiftelsens kunder. Förutom att vi tror att den grundläggande designen stöttar användarna på ett bra sätt känns det som att det grafiska uttrycket speglar Trygghetsstiftelsen.

Kolla in tsn.se

Om Trygghetsstiftelsen

Trygghetsstiftelsens övergripande mål är att den uppsagda personen ska ha ett arbete eller annan lösning så snart som möjligt innan uppsägningstidens slut. 

Trygghetsstiftelsen är omställningsorganisationen inom det statliga avtalsområdet.
När en statsanställd blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller när en anställd vars tidsbegränsade anställning löper ut är det Trygghetsstiftelsens uppgift att så långt som möjligt skapa förutsättningar för att han eller hon inte ska bli arbetslös.

Några ord från Sublime

Det är extra stimulerande och roligt när man kan härleda funktionalitet och utseendet på webbplatsen till de identifierade och prioriterade behoven som skapar verklig nytta - det har gjort projektet extra roligt att genomföra.