Intranät för SOS Alarm

Målgruppsriktat intranät för effektiv kommunikation

SOS Alarms intranät – visar systemkritisk information uppe på alla skärmar!

Intranätet för SOS Alarm är viktigt för organisationen och dess medarbetare genom att säkerställa att information som går ut via systemet ska nå rätt personer vid rätt tillfälle. Sublime har stått för teknikval, struktur, kravhantering och utveckling av SOS Alarms nya intranät som är byggt med Episerver CMS och Siteseeker. Intranätet är integrerat med organisationens Active Directory för smidig inloggning, behörighetsstyrning och profilhantering.

Via koppling mot SOS Alarms medarbetardatabas kan användarna kategoriseras efter olika preferenser som i sin tur skapar tydliga målgrupper för de typer av information som behöver målgruppsanpassas. Utöver detta kan medarbetarna även själva styra  vilken information de vill ha genom tillval. Vidare finns det ett notifieringssystem som konstant uppdaterar användaren när något skett. Slutligen, för att hantera den mängd av information som finns inom organisationen har fokus lagts på tydlig navigation och på bra en sökfunktionalitet som tillåter användare att filtrera och facettera innehåll efter behov.

Kundcitat

”Sublime har varit vår webbpartner under flera år och vi har ett mycket gott samarbete avseende såväl extern webb som intranät. Sublimes projektteam är flexibla och engagerade och ser med sin expertis till att omvandla våra idéer till väl fungerande webbplatser trots komplexa behov."

Om SOS Alarm

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion vid olyckor och samhällskriser. På uppdrag av svenska staten ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112 och informationsnumret 113 13 och har en central roll i samhällets krisberedskap. Verksamheten innefattar även säkerhets- och jourteletjänster.

SOS Alarm har drygt 900 anställda som finns utspridda på 15 orter över hela Sverige. Verksamhetens karaktär gör att SOS Alarm alltid ställer mycket höga krav på säkerhet och prestanda i sina IT-lösningar.