Webbplats för PRO

Medlemsservice för pensionärer

Innan sommarsemestern 2014 valde PRO Sublime till ny leverantör och förvaltningspartner av den publika webbplatsen med tillhörande extranät. PRO valde att teckna förvaltningsavtal med garanterade inställelsetider s k SLA (Service Level Agreement) samt en timbank för kontinuerlig vidareutveckling på månadsbasis.

Den webbplats Sublime övertog från PRO var byggd på plattformen EPiServer 7 CMS. Den första större insatsen som gjordes efter övertagandet var att utreda en irriterande driftstörning. Efter en veckas analys- och testarbete driftsattes ett paket med ändringar med syfte att stävja driftstörningarna. Efter driftsättningen har webbplatsen inte längre gått ned oplanerat.

Första stora projektet för vidareutveckling påbörjades i slutet av 2014 då PRO ville skapa en medlemsportal. Det fanns två huvudsyften med portalen. Det ena var att höja servicegraden för medlemmar. Det andra var att minska den interna medlemsadministrationen.

Parallellt med projektet för utveckling av medlemsportal pågick ett projekt för att byta medlemsregister. Det nya medlemsregistret bygger på Microsoft Dynamics CRM.

Vårt uppdrag gick ut på att kravställa portalens funktioner, skapa wireframes samt realisera hela användargränssnittet inklusive integration mot CRM-systemet. Sublime stod även för projektledning och samordnade andra leverantörer som skapade stöd för integrationen via service-lager.

Trots snäv tidsram hölls både budget och tidplanen. Efter avslutat projekt har den interna administrationen på PRO:s kansli minskat dramatiskt. Vidareutveckling av medlemsportalen sker kontinuerligt.

Se www.pro.se

Om PRO

PRO, Pensionärernas riksorganisation är Sveriges största pensionärsorganisation – intresseorganisationen och mötesplatsen för drygt 350 000 pensionärer.