Nobia Corporate website

IR-information på lustfylld webbplats

2016 fick Sublime uppdraget att göra en fullständig redesign av nobia.com en förstudie initierade arbetet för implementationen och lansering skedde våren 2017.

Syftet med förändringen av webbplatsen var att tydligare lyfta fram innehåll för den primära målgruppen, flexiblare teknisk lösning, att grafiskt spegla och likrikta Nobias externa kommunikation och få det hela att kännas kök. IR-information och lustfyllt var ledord som användes genom hela projektet. 

Resultatet blev en grafiskt tilltalande produkt som andas Nobia och dess varumärken, självklart en responsiv design och som lättare bjuder in till kontakt. 

Se Nobia.com

Några ord från Nobia

De personliga mötena har varit både effektiva och framdrivande, men även roliga och trevliga. Det är en viktig faktor när man arbetar så intensivt ihop under en period
Sublime har varit lyhörda, kreativa och mycket lösningsorienterade

Om Nobia

Nobia är Europas ledande köksspecialist med ett tjugotal starka varumärken. Verksamheten består av utveckling, tillverkning och försäljning av kökslösningar. Utveckling av nya produkter sker både centralt och lokalt.

Några ord från Sublime

Att utveckla Nobias företagswebb var intressant och ett spännande projekt, jag fick vara med mycket i kunddialogen, det kortade ner ledtiderna vilket var bra då tidplanen var knapp och saker ofta förändras längs vägen.
Utmaningarna var många och roliga. Att skapa en design för en IR sida som har väldigt olika målgrupper och som ska utstråla mänskligt, hållbart, ge en liten exklusiv känsla och ändå ”kännas” kök var en kul utmaning. Extra bonus var att efter den redesign vi gjorde vände trenden för Nobia.com från negativ till positiv i Comprend webbranking award för IR-siter.