Intranät för Klövern

Intranät med affärsstöd

I början av apil 2017 lanserade vi för Klöverns räkning den första versionen av deras nya intranät. I framtagningen av den lösning som släpptes under våren låg fokus på enkelhet och god struktur. Dessutom kryddades lösningen med ett effektivt stöd med påminnelser och notifikationer i syfte till att hålla informationen väl uppdaterad, även på lång sikt.

Under tidig höst  2017 lanserades version två av samma intranät, då med stöd för visualisering av verksamhetsdata. Här ska användarna kunna se live-data från verksamhetssystem i form av tabeller och grafer kombinerat med senaste väderleksrapporten.

Arbetet med intranätet fortgår under 2018 med tillägg av fler funktioner och förfinade vyer, allt efter önskemål från Klöverns medarbetare. 

Om Klövern

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Bolagets vision är att skapa miljöer för framtidens företagande. Det kräver ett aktivt byggande av stadsdelar, områden och olika näringslivskluster.

Klövern är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med kommersiella lokaler och utveckling av bostadslägenheter som inriktning.