Handelshögskolan

Information till handelsstudenter

I maj 2014 fick Sublime i uppdrag att bygga en ny webbplats åt Handelshögskolan i Stockholm. I ett tidspressat projekt, med lansering 1 oktober samma år,  ingick framtagning av en fullt responsiv webbplats i vilken cirka 5000 sidor skulle finnas. Webbplatsen är framtagen för EPiServer 7.5 med nya EPiServer Find som sökmotor och presenterar innehållet på ett modernt sätt i såväl mobiltelefoner som stora datorskärmar.

Sublime hjälpte Handelshögskolan i Stockholm att ta projektet genom alla hinder och lanserade en högkvalitativ lösning som uppfyller kraven från den komplexa organisationen en dag tidigare än planerat.

Sedan oktober 2014 har Sublime hjälpt Handelshögskolan med förädling av applikationen. Vi har gjort ett flertal tillägg och justeringar för att svara upp till Handelshögskolans behov och vilja att attrahera fler studenter.

Se www.hhs.se

Vi är mycket tacksamma över möjligheten att ändra, stryka och lägga till krav under projektets gång. Det är lätt att bli hemmablind som beställare men Sublime utmanade oss med konstruktiv feedback och alternativa lösningar.

Om Handelshögskolan

Handelshögskolan är en högskola med primärt privat finansiering, som förädlar talang för ledande befattningar inom privat och offentlig sektor. Ca 2000 studenter är inskrivna vid våra utbildningsprogram på kandidat- och masternivå.