Trygghetsstiftelsen

Förstudie - Vilken effekt vill vi uppnå?

Tack vare effektkartläggningen har vi på Sublime och projektteamet hos kunden ett tydligt mål kring vad lösningen förväntas leverera, hur den stödjer Trygghetsstiftelsens övergripande mål och vad som bör vara prioriterat för att nå målen. Det blir tydligt, mätbart och en effektivare design- och utvecklingsprocess.

Då en ny webbplats för Trygghetsstiftelsen var behovet vill vi först veta vem som "vill" använda den, hur de "vill" använda applikationen och vad Trygghetsstiftelsen vill att den skall åstadkomma. I ett första steg genomför vi en effektkartläggning där vi tillsammans med Trygghetsstiftelsen tar fram en effektkarta som ska styra oss i det kommande arbetet. Den visualiserar och summerar målgrupper, behov, syfte och effekt och ger ett bra avstamp för att kunna prioritera funktioner i det fortsatta arbetet.

Effektkartläggningen för trygghetsstiftelsen genomfördes med en workshopserie om 3 st. halvdagsworkshops samt intervjuer av besökare för att komma så nära användarnas behov som möjligt.

 

 

Nyfiken på effektkartläggning?

 

 

Några ord från Trygghetsstiftelsen

Sublime drev en strukturerad workshopserie med en mängd olika övningar som var både roliga och nyttiga.

Om Trygghetsstiftelsen

Trygghetsstiftelsens övergripande mål är att den uppsagda personen ska ha ett arbete eller annan lösning så snart som möjligt innan uppsägningstidens slut. 

Trygghetsstiftelsen är omställningsorganisationen inom det statliga avtalsområdet.
När en statsanställd blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller när en anställd vars tidsbegränsade anställning löper ut är det Trygghetsstiftelsens uppgift att så långt som möjligt skapa förutsättningar för att han eller hon inte ska bli arbetslös.

Några ord från Sublime

Med en effektkarta blir det väldigt tydligt vad våra lösningar ska åstadkomma, vilka funktioner vi vill göra extra bra och vad som relevant att bygga