Webb för Atrium Ljungberg

Digitala lokaler

Atrium Ljungberg är ett fastighetsbolag som vill göra mer än att bara bygga hus, de vill skapa levande stadsmiljöer i vilka människor både kan bo, arbeta och spendera fritid. Webbplatsen syftar till att förmedla kärnvärden som långsiktighet, hållbarhet och delaktighet och sätta dessa i ett samhällsperspektiv.

Andra mycket viktiga funktioner för webbplatsen är att exponera lediga lokaler och bostäder. Tack vare intelligenta kopplingar till diverse olika fastighetssystem så är det enkelt för AL:s marknadsförare att skapa både attraktiva och informativa objekt.

Se www.al.se

Om Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg (AL) äger, utvecklar och förvaltar fastigheter samt är börsnoterat på Stockholmsbörsens storbolagslista. ALs huvudinriktning är handel och kontor. Levande stadsmiljöer rymmer också bostäder, kultur, service och lärande. Det är så AL skapar stadsdelar där människor väljer att vara, idag och i morgon. AL finns där Sverige växer; Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg.