Intranät för Atrium Ljungberg

Fastighetsbolaget levererar

Atrium Ljungberg präglas av en mycket öppen och kommunikativ kultur med högt i tak. Den kulturen skulle även genomsyra intranätet vilket resulterade i två målsättningar:

1. Gå från information till kommunikation

2. Gå från att vara ett bibliotek till att vara en levande mötesplats

Utöver målsättningarna finns det ett internt kommunikationsmål att intranätet skall bidra till att öka antalet stolta och nöjda medarbetare och därmed bidra till att Atrium Ljungberg ska vara en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Projektet inleddes med en förstudie för vilken en medarbetsundersökning utgjorde grunden. Utifrån undersökningen och de kommunikativa målsättningarna tog Sublime tillsammans med Atrium Ljungbergs projektgrupp fram koncept och interaktionsdesign. Lösningen har flera inbyggda funktioner för att stödja målet, att gå från information till kommunikation, bland dessa finns till exempel:

  • Fågelbordet – en egen liten microblogg (typ mini-Instagram) som blivit en jättepopulär funktion där alla kan posta inlägg med bilder. Kollegorna kan gilla och kommentera.
  • Vi på AL – profilsidor som visar upp alla medarbetare (hämtas från Active Directory) där dessa kan presentera sig själva.
  • Notifikationer – medarbetare får notifieringar om någon har ”gillat” eller kommenterat på något som man bidragit med på intranätet.
  • Kraftfull sökfunktion baserad på SiteSeeker för att underlätta navigationen för användarna

Sublime har stått för kravfångst, koncept, design, struktur och teknisk lösning. Lösningen är baserad på Episerver 7 Social CMS för intranät och integrerad med sökfunktionen SiteSeeker. Förvaltningsarbetet har sedan lanseringen fokuserat på att förbättra Fågelbordet och nyhetspubliceringen. I utvecklingsplanen ligger att göra intranätet helt responsivt så att de anställda kan nå intranätet, oavsett om de sitter på kontoret eller är ute och jobbar på fältet.

Om Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg (AL) äger, utvecklar och förvaltar fastigheter samt är noterat på Stockholmsbörsens storbolagslista. ALs huvudinriktning är handel och kontor. Levande stadsmiljöer rymmer också bostäder, kultur, service och lärande. Det är så AL skapar stadsdelar där människor väljer att vara, idag och i morgon. AL finns där Sverige växer; Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg.