Webbplats för SOS Alarm

Webbplats för viktig samhällsinformation

Sublime har varit husleverantör av webblösningar för SOS Alarm sedan 2012. Den första versionen av SOS Alarms publika webbplats levererades under 2013. Syftet med webbplatsen är kommunicera SOS Alarms samhällsbärande roll för ett tryggare Sverige.

Förutom allmänheten vänder sig SOS Alarms publika webbplats också till vissa målgrupper (t ex larminstallatörer och räddningstjänst) genom inloggningsfunktion, där verifiering sker m h a Bank-ID.

Under senaste året har webbplatsen genomgått en teknisk uppgradering och under hösten 2017 sker en anpassning till SOS Alarms nya grafiska profil. Webbplatsen utvecklas kontinuerligt för att möta SOS Alarms målgrupper med skiftande behov.

Se www.sosalarm.se

Citat från kund

”Sublime har varit vår webbpartner under flera år och vi har ett mycket gott samarbete avseende såväl extern webb som intranät. Sublimes projektteam är flexibla och engagerade och ser med sin expertis till att omvandla våra idéer till väl fungerande webbplatser trots komplexa behov."

Om SOS Alarm

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion vid olyckor och samhällskriser. På uppdrag av svenska staten ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112 och informationsnumret 113 13 och har en central roll i samhällets krisberedskap. Verksamheten innefattar även säkerhets- och jourteletjänster.

SOS Alarm har drygt 900 anställda som finns utspridda på 15 orter över hela Sverige. Verksamhetens karaktär gör att SOS Alarm alltid ställer mycket höga krav på säkerhet och prestanda i sina IT-lösningar.