Medlemsservice på ME.se

Medlemskonvertering på ME.se

Under våren 2016 fick Sublime i uppdrag att ta fram en helt ny webbplats för Maskinentrepenörerna (ME) som är en arbetsgivarorgantisation inom Svenskt Näringsliv. 

Webbplatsen skulle vara anpassad för prioriterade målgrupper och med funktioner för att stödja ME:s verksamhet och organisation.

Projektet inleddes med en nogrann målgruppsanalys och en Card sort-övning tillsammans med representanter från verksamheten, i syfte att säkerställa informationsstruktur och innehåll.

Den tekniska lösningen baserades på Episerver CMS och Epi Find. 

Efter lansering av webbplatsen har vi fortsatt vårt samarbete med att förädla webbplatsen löpande, tack vare en engagerad och målmedveten beställare.

Se www.me.se

Om Maskinentrepenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är bransch- och arbetsgivarorganisationen för maskinentreprenörer. ME företräder och stödjer medlemmarna och arbetar för branschens utveckling. ME verkar för fri företagsamhet och en sund marknadsekonomi och bevakar och påverkar branschens arbetsmarknadspolitiska frågor. ME fungerar många gånger som remissinstans i branschaktuella ämnen. 

ME har närmare 4 000 medlemmar (både stora och små) med cirka 16000 anställda. Medlemsföretagen utvecklar genom sina tjänster samhällets infrastruktur.