Frisörföretagarna

Webbplats och extranät för ökad medlemsservice

Under 2016 valde Frisörföretagarna Sublime som ny samarbetspartner för utveckling av sina digitala kanaler:

  • Ett extranät som används för medlemsservice
  • Webbplatsen frisor.se, som riktar sig till potentiella medlemmar, beslutsfattare och allmänhet
  • Frisorlicens.se, där huvudmålgruppen är frisörer som är intresserade av att bli licensierade

Våren 2017 tog vi tillsammans med Frisörföretagarna fram en ny lösning för såväl frisor.se som extranätet. De viktigaste målsättningarna med den nya lösningen är att

  • underlätta kommunikationen med medlemsföretag
  • öka konverteringen av besökare till nya medlemmar
  • inkludera lokal föreningsinformation

Den tekniska plattformen för lösningen består av Umbraco för webbpublicering (CMS) och Lime som medlemsregister (CRM). Tack vare den omfattande integrationen vi skapat mellan Umbraco och Lime har medlemsföretagen tillgång till ett antal funktioner för "self service" och kan bland annat anmäla personal till prov, registera betyg och hålla alla företags- och personuppgifter aktuella.

I syfte att öka konverteringen har bland annat funktionen för att medlemsansökan gjorts enklare, mer överskådlig och mer feltolerant.

Lokal föreningsinformation i form av kontaktinformation, nyheter och event/kurser kan nu enkelt läggas in via Umbraco och knytas till rätt förening på webben. Lösningen gör det möjligt för redaktörer på lokal nivå att uppdatera "sin" information själva.

Se www.frisorforetagarna.se

Om Frisörföretagarna

Frisörföretagarna är en bransch- och arbetsgivarorganisation för frisörer som har närmare 5 000 medlemmar. Organisationen arbetar för en seriös, trygg och lönsam bransch. 

Medlemmar i Frisörföretagarna får bland annat tillgång till kostnadsfri juridisk- och företagsrådgivning samt möjligheter till nätverkande och event i hela landet. De är också med och stöttar arbetet för en bättre frisörbransch.