Ett urval av våra kundprojekt!

Enkel konferensrumsbokning

Webbtjänster/Umbraco

Från mål och behov till tjänstedesign och implementation

Tjänstedesign / Utveckling

När det är de små justeringarna som gör hela skillnaden.

Konverteringsoptimering/microcopy

När behoven är i fokus – vidare samarbete och mer vi-känsla - Region Gotland intranät

Behovsanalys / Effektkartläggning

Webbplats för viktig samhällsinformation

Utveckling / Förvaltning

Facelift av webbplats

Webbdesign /Strategi

Bäst i test! - När målet är konvertering

Utveckling / Konvertering

Webbplats och extranät för ökad medlemsservice

Webbplats / Extranät

Förstudie - Vilken effekt vill vi uppnå?

Förstudie / Effektkartläggning

Publik webbplats för Klövern

Utveckling / Konvertering / Förvaltning

Digitala lokaler

Webbdesign / Strategi / Utveckling

Webbplats för Företagarna

Webbdesign / Utveckling / Förvaltning

Medlemskonvertering på ME.se

Webbdesign / Strategi / Konvertering

IKEM.se - Färgglad paketering av digital plattform

Extranät för fler jobb i arbete

Extranät / Stöd i vardagen

Information till handelsstudenter

Webbdesign / Utveckling

Multisajt för olika målgrupper

Webbplatser / Extranät / Medlemsservice

IR-information på lustfylld webbplats

Redesign / Utveckling

Medlemsservice för pensionärer

Utveckling / Förvaltning

Webbtjänst för vinstandelsstiftelser

Webbdesign / Utveckling / Förvaltning

Medlemsservice för svenska handelsföretag

Utveckling / Förvaltning

Digital transformation – Trygghetsrådet (TRR)

Digital transformation / Koncept / Utveckling

Målgruppsriktat intranät för effektiv kommunikation

Webbdesign / Utveckling / Förvaltning

Intranät med affärsstöd

Webbdesign / Säljstöd / Utveckling

Episerver och SharePoint i skön förening

Sharepoint / Episerver

Fastighetsbolaget levererar

Webbdesign / Utveckling