Våra tjänster

Analys

”Tänk efter före” är en klassisk devis som brukar användas för att uppmana till planering och förarbete. Vi kan hjälpa er att ställa de mest kritiska frågorna och att tänka efter lagom mycket inför såväl större utvecklingsprojekt som mindre förbättringar av befintliga lösningar.

Utveckling

Vi är experter på att utnyttja webbteknik för att skapa funktioner och tjänster som levererar resultat till er och era målgrupper. För att åstadkomma maximal nytta till rimlig kostnad använder vi en framgångsrik kombination av färdiga plattformar med specialiserade, skräddarsydda funktioner.

Förvaltning

Ofta är det fördelaktigt att förbättra befintliga lösningar i små steg snarare än att satsa på totala ombyggnader, något som vi tar hänsyn till i vårt angreppssätt. För er som kund innebär det en garanti för att era lösningar håller hög kvalitet över tid. Inte enbart vid lanseringstidpunkten.

Vi jobbar med

Webbplatser

Vi har genom åren byggt hundratals webbplatser, många av dessa baserade på EPiServer CMS. 

Vi förstår att alla webbplatser har människor som användare. Så även om vi är väldigt vassa på teknik vet vi att teknik endast har har relevans om den stödjer våra kunders mål och uppfyller besökarnas behov.

Intranät och extranät

I de lösningar som vi levererar utgör intra- eller extranät ofta ett nav där samarbetsfunktioner, information och social- interaktion och kommunikation knyts samman.

Intranät och extranät har kända slutanvändare, vilket gör att vi kan involvera dessa i arbetet på ett helt annat sätt än när det gäller publika webbplatser.

Förvaltning och förädling

För oss är förvaltnings- och förädlingsarbetet en av de viktigaste delarna i en kundrelation, och vi har sedan 1996 skapat en mycket väl fungerande process för hantering av förvaltning av en lösning efter genomförd leverans.

De absolut viktigaste faktorerna bakom detta är att vi levererar mycket väl fungerande lösningar samt har engagerade medarbetare med brett kunnande och näsa för proaktivt tänkande.

Dessutom skiljer vi inte organisatoriskt mellan utveckling och förvaltning. Som beställare har man som regel alltid samma kontaktpersoner, vilket vi tror skapar tillit, trygghet och förståelse.

Systemutveckling

Våra utvecklare är centrala i vår verksamhet och samtliga hanterar både front-end och back-end vilket förenklar utvecklingsprojekten.

Vi har jobbat med EPiServer CMS sedan 2001 och har hunnit med att utveckla flera hundra webblösningar på plattformen. Hos oss är alla utvecklare certifierade på produkten och projektledarna vana vid EPiServer-projekt och dess kringprodukter.

Sedan ett par år tillbaka har vi även levererat ett flertal applikationer baserade på open source verktyget Umbraco.

Webbstrategi och analys

Vår syn på analys och strategi är att det ska gå fort att leverera analys eller en strategi och att dessa ska skapa mätbara och konkreta resultat som verksamhetsledningen står bakom. 

Vi arbetar metodiskt fram en konkret handlingsplan med tydliga målsättningar för våra kunders digitala verksamhet genom att:
- förstå deras organisation, utmaningar och processer
- sätta oss in i övergripande affärskrav
- studera verksamhetens- och användarnas specifika behov

Responsiv webbdesign

I en värld där mobilssurfandet är större än det konventionella internetsurfande på en dator ser vi det som en hygienfaktor att en webbplats, ett intranät eller ett extranät kan anpassas till mobiler och läsplattor.

Vi förspråkar allt som oftast responsiv webbdesign som gör att en besökare får samma innehåll vare sig de surfar in via mobil, läsplatta eller laptop. Det enda som förändras är måtten. Våra beställare behöver heller inte tänka på att anpassa informationen till olika miljöer/plattformar.


På Sublime har vi utvecklat många olika mobila lösningar för våra kunder och det vi lärt oss på vägen är att vi alltid måste utgå från användaren och hur denna beter sig i sitt surfande.

Mätning och optimering

Hur vet du om målen är uppnådda om ingen mäter? Vi på Sublime ser mätning av en webbapplikation som en grundförutsättning för allt förvaltningsarbete.

Genom att mäta hur en webbapplikation fungerar lägger vi grunden för att över tiden optimera och förädla den. Mätning ger oss förståelse för användarna och när vi förstår användarna kan vi bygga bättre funktioner och lösningar som ger dig som beställare ett bättre resultat.

Kravfångst

Vi på Sublime förstår vikten av att ställa frågor och framför allt, inte ge oss förrän vi verkligen förstår vad ni som beställare behöver. För det är precis det som kravfångst handlar om, att ställa frågor om behov och önskemål, såväl hos beställare som användare. Genom att ställa tydliga frågor fångar vi upp alla krav och därmed skapar vi grunden för ett bra beslutsunderlag och som ligger i linje med verksamhetsmålen.

Vill du veta mer

Kontakta gärna oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig.

Mia Kim
VD
+ 46 730 49 80 80
Jonas Orsvärn
Affärsansvarig
+ 46 703 75 91 67
;