Medlemmen i fokus på VVS Företagens webbplats

VVS Företagen

Sublime fick uppdraget att bygga en ny webbplats med en ny grafisk design, ny innehållstruktur, ny söktjänst samt en integration med VVS Företagens CRM-system (som är baserat på Microsoft Dynamics).

Allt detta genomfördes på endast 65 arbetsdagar under våren 2014 i ett tätt samarbete med VVS Företagens projektgrupp.

En av flera utmaningar i projektet, förutom det snäva tidschemat, var att få ordning på webbplatsens omfattande innehåll. Innehållsstruktur och navigation blev därför projektets första utmaning. Genom gediget arbete med workshops och prototyparbete i Axure, med användarupplevelsen i fokus, arbetades en ny och smartare struktur fram, anpassad för såväl laptop och stor skärm som för mobil och läsplattor.

Ett av huvudmålen med den nya webbplatsen var att den skulle kommunicera tydligare med de olika målgrupperna. Respektive besökare skulle känna att de kommit rätt direkt oavsett om det var en medlem, icke medlem eller vanlig besökare. Relevant information skulle hittas snabbt, oavsett om de surfade från en mobil, läsplatta eller dator.

Projektet genomfördes under våren 2014, på 65 arbetsdagar, från uppstartsmöte till lansering och resultatet blev en modern responsiv webbplats som genom smart navigation och enkel struktur gör det lätt för besökaren att hitta information. Genom att implementera sökfunktionen Siteseeker, med tillhörande kategoriserings-, filtrerings- och facetteringsfunktionalitet, kan webbplatsen även tillfredsställa besökaren som vill navigera med sök istället för med konventionella menyer.

Sammankopplingen med VVS Företagens CRM-system (baserat på Microsoft Dynamics,) gör så att befintliga medlemmar nu via webbplatsen kan logga in och hantera uppgifter samt söka på information som de behöver i sitt dagliga arbete. Detta medför medlemsnytta samt underlättar för medlemsadministratörer på VVS Företagen.

www.vvsforetagen.se 

OM VVS FÖRETAGEN VVS Företagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom VVS, kyla, rör, industrirör, ventilation och teknisk isolering. Vi företräder ca 1100 medlemsföretag och drygt 20 000 anställda.

VVS Företagens uppdrag är att stärka medlemmarnas förutsättningar för ett framgångsrikt företagande, och med ett aktivt samhällsansvar utveckla VVS-branschen.

;