Webbplatser, extranät och intranät för Trygghetsrådet

Webbplatser för Trygghetsrådet och Startkraft

Sublime har arbetat med Trygghetsrådets och Startkrafts webbplatser sedan hösten 2008. Vi har utvecklat publika webbplatser, extranät/onlinetjänster samt ett intranät. 

Sublime har arbetat med TRR och deras helägda dotterbolag Startkraft sedan hösten 2008 och vi har hjälpt TRR att ”digitalisera” hela sin omställningsprocess. Tidigare hanterades klienterna huvudsakligen med papper, penna, fysisk post och personliga möten. Efter digitalisering har resurser frigjorts för TRR till förmån för mer riktade insatser. Vi tillhandahåller bland annat projektledning, konceptutveckling, design, systemutveckling och förvaltning av samtliga lösningar baserade på EPiServer CMS. Inom ramen för samarbetet har vi bland annat utvecklat:

TRR Online och Starkraft Online innehåller en mängd verktyg för att hjälpa arbetssökande att söka jobb och att komma tillbaka till arbetslivet. Vad gäller onlinetjänsterna så omfattar dessa inte ”bara” utveckling av webbfunktioner utan även flera skräddarsydda komponeter, koordinering av flera leverantörers arbete samt integrationer med ett flertal tekniskt avancerade system.

Exempel på mjukvarukomponenter som utvecklats är CV-generering, övningsmodul och rapport-generatorer samt integrationer mot ett ERP-system, mellan webbplatser/extranät/intranät och en matchningsmotor.

Om TRR Trygghetsrådet (TRR) är en stiftelse som baseras på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. TRR arbetar med att ge omställningsstöd till personer som varslats eller blivit uppsagda. Över 32 000 företag med sammanlagt 700 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 220 medarbetare på drygt 40 platser i landet.

;