Läkarförbundets webbplats - Målgrupperna i fokus

Även vi som är en ganska liten kund blir behandlade som om vi är stora och viktiga. Sublime ger oss personligt anpassad hjälp – från stort till smått. De känner oss.
Eva Widman , Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund

Sublime har tillsammans med Sveriges läkarförbund byggt om www.slf.se till att bli en modern och responsiv webbplats där förbundets medlemmar ska kunna använda webbplatsen oavsett om det sker via dator, läsplatta eller mobiltelefon. Arbetet bestod i att strukturera om en stor mängd information och anpassa denna för de målgrupper som webbplatsen har.

Sublime har också hjälpt Sveriges läkarförbund att förnya och anpassa tjänsten AT-guiden, en webbplats som erbjuder läkarstuderande att jämföra sjukhus inför sin allmäntjänstgöring. Arbetet bestod i en förstudie med workshoppar och förstudier med läkarstuderande samt utveckling av den responsiva webbplatsen, www.slf.se/atguiden.

www.slf.se

OM SLF Sveriges läkarförbund är läkarnas fackliga och professionella organisation. Visionen är: för alla läkare under hela karriären.

;