Arbetsrum, sociala forum och gräsrötter

Sveriges Ingenjörers intranät

Sveriges Ingenjörers intranät innehåller ett flertal verktyg för processtöd, bland annat i form av arbetsrum för specifika projekt och stöd för produktion av dokument. Det finns personliga profiler, "väggar" och alla har möjlighet att publicera och kommentera information, både i forum och artikelform.

Den tekniska plattformen består av EPiServer Social CMS, Active Directory och EPiServer Full Text Search. Lösningen är också integrerad med externa system, exempelvis för omvärldsbevakning och hantering av rekryteringsprocesser.

Vi levererade den första versionen 2012. I vårt åtagande ingår löpande förvaltning och kontinuerlig vidareutveckling.

OM SVERIGES INGENJÖRER Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Förbundet är med sina cirka 135 000 medlemmar det största inom akademiker-federationen Saco.

;